Všeobecná

Pravidla serveru Alarwa Nildor

§ - I. Definice

(1) Alarwa Nildor je název projektu, někdy užíván zkratkovitý název AN, který zahrnuje primárně provozování minecraft serveru se stejnojmenným názvem a jiné doplňkové funkce s nímž spojené.

(2) Hráč, někdy používaný termín Člen, je každá osoba, která se účastní projektu Alarwa Nildor, každý hráč má povinnost chovat se v souladu s pravidly projektu.

(3) Člen Admin Týmu, někdy užíván zkratkovitý název Člen AT, je osoba, která se řádně podílí na vývoji projektu, má některá doplňující pravidla, práva a povinnosti.

(4) Vedení serveru jsou klíčové osoby pro projekt, do vedení patří Management a Development tým.

§ - II. Základní

(1) Registrovaný hráč na serveru automaticky souhlasí se zpracováním GDPR a téže souhlasí se všemi pravidly, která musí řádně dodržovat.

(2) Je zakázané využívat jakýchkoliv nedostatků v pravidlech a zároveň je při takovém zjištění povinnost tyto nedostatky oznámit Členovi AT.

(3) Je zakázané celý projekt jakkoliv poškozovat, zpomalovat, zhoršovat dobré jméno nebo na projekt jakkoliv útočit.

(4) Člen má povinnost si jakákoliv hesla související s projektem řádně zabezpečit a chránit, aby předešel případným problémům.

(5) Je přísně zakázané mít registrováno více účtů na serveru, každá osoba může míti pouze jediný účet k hraní, výjimku tvoří pouze převod věcí na nový účet o kterém je informován některý z Členů AT.

§ - III. Chat

(1) Je zakázané spamovat, floodovat a capslockovat.

(2) Je zakázané jakkoliv vydírat, žebrat, šikanovat, podplácet a nevhodně či sprostě se chovat nebo vyjadřovat.

(3) Je zakázané urážení hráčů a to i menšin. (rasové, sexuální, stravovací)

(4) Je zakázaná podpora nacismu a dalších radikálních, sebevražedných či násilných myšlení.

(5) Je zakázané nabádání k návykovým látkám.

(6) Je zakázané lhát a šířit nepravdivé informace.

(7) Je zakázané provokovat a vyvolávat hádky.

§ - IV. Tresty

(1) Druh a délka trestu je hráčovi porušující pravidla udělena dle platné Tabulky Trestů.

(2) Snížení trestu může udělit Vedení serveru nebo Člen AT, jenž trest udělil.

(3) V případě udělení trestu neprávem má hráč právo Člena AT nahlásit Vedení serveru, kteří mohou rozhodnout o snížení či zrušení trestu, stanovisko majitele je konečné.

(4) Je přísně zakázané jakkoliv obcházet tresty.

§ - V. Residence

(1) Hráč má právo založit si residenci k ochraně majetku.

(2) V případě sporu dvou residencí v blízkosti sebe je zmenšena či smazána ta residence, jenž byla vytvořena později.

(3) V případě neaktivity hráče déle než 6 měsíců může být hráčova residence zmenšena či smazána.

§ - VI. Stavby a těžba

(1) Je zakázané stavět nevhodné stavby. (sexuální tématika, nacistické znaky, stavby které výrazněji zpomalují server)

(2) Definici Nevhodných staveb určuje Člen AT, který tyto stavby může ničit, pokud se stavba nachází v residenci, probíhá domluva o odstranění takové stavby.

(3) Je zakázané úmyslné ničení světa. (TNT ničení, lití lávy, 1x1 věže)

(4) K větší těžbě je povinnost využívat zpravidla svět Mineworld.

(5) Všechny stavby stavěné na serveru jsou stavby serveru, na které má plné právo.

§ - VII. Modifikace

(1) Hráč má povoleno používat modifikace, které hráče pouze lépe informují o jeho stavu.

(2) Je velmi přísně zakázáno používat modifikace, jenž hráčovi dávají výhodu k rychlejšímu postupu ve hře nebo výhodu podobnou placeným rankům na serveru.

(3) Při podezření z používání nepovolených modifikací může býti hráč vyzván k prohledání svého zařízení zejména za použití aplikace Anydesk, vyzvání k prohledání může učinit Člen AT patřící k Vedení serveru nebo Helper týmu, pokud se hráč prohledání brání bez závažného důvodu, může býti potrestán.

§ - VIII. Zabíjení

Zakázané

(1) Je zakázané zabíjení hráčů ihned a chvilku po teleportaci, pokud nejsou předem upozorněni o nebezpečí.

(2) Je zakázané lákání hráčů na teleporty, kde hráč bez upozornění může zemřít.

(3) Je zakázané zabijení v residenci, kde je povoleno pvp, avšak hráč na to nebyl upozorněn.

Povolené

(1) Zabití je povoleno v oficiální PvP aréně serveru. (není nutnost vrácení věcí)

(2) Po domluvě mezi dvěma hráči, kteří si stanoví pravidla či podmínky.

(3) Náhodné zabití ve světě.

§ - IX. Discord server

(1) Na Discord serveru platí stejná pravidla, jako na Minecraft serveru.

(2) Je zakázané posílání nevhodných fotek či videí, mimo kanály k tomuto účelu.

(3) Je zakázané nahrávání či pořizování snímků za účelem poškození osob či serveru.

(4) V případě porušení pravidel Discordu je zpravidla udělen trest pouze na dané platformě.

(5) Uživatel na Discordu má povinnost mít viditelný název svého jména.

§ - X. Eventový server

(1) Je zakázané porušování jednotlivých pravidel eventů.

§ - XI. Nick a skin

(1) Je zakázané mít nick či skin, který je jakkoliv vulgární, nevhodný, podporující nenávist či radikální myšlení.

(2) Je zakázané vlastnit nick podobný člena AT či známé internetové osoby.

§ - XII. Bugování

(1) Je zakázané zneužívat jakýchkoliv bugů na projektu.

(2) Nahlášení bugů je povinnost, za kterou může být hráč odměněn, při neohlášení naopak potrestán.

§ - XIII. Obchodování a Itemy

(1) Je zakázané zneužívat neznalosti hráčů či okrádání.

(2) Je zakázané vlastnit nelegální itemy a šířit či obchodovat s nimi.

§ - XIV. Placené služby

(1) Všechny platby se serverem jsou brány jako dobrovolný příspěvek pro rozvoj serveru.

(2) Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiovou hodnost, automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY.

(3) Osoba zakupující si kredity si platbu řádně zkontroluje aby předešel případným problémům.

(4) Zakoupení kreditů a následné vrácení platby, je hráči blokován vstup na server do doby než vzniklou škodu zaplatí a také trest za okrádání serveru.

(5) Problémy s platbami neprodleně ohlašujte na naší podpoře.

§ - XV. Reklama

(1) Je zakázané dělat jakoukoliv reklamu na konkurenční servery.

(2) Jako nelegální reklama je braná reklama, kdy je server nevhodně zviditelněn např. na jiných serverech.

§ - XVI. Nábor

(1) Pro uchazeče je v náboru povinnost uvádění pravdivých informací.

(2) Je zakázané úmyslné spamování a trollení náborů.

Last updated