Links

Všeobecná

Pravidla serveru Alarwa Nildor

§ - I. Základní

(1) Registrovaný hráč na serveru automaticky souhlasí se zpracováním GDPR a také souhlasí se všemi pravidly, která musí dodržovat.
(2) Je zakázané využívat jakýchkoliv nedostatků v pravidlech.
(3) Je zakázané server zpomalovat, zhoršovat správný chod serveru nebo dobrou pověst (hackerskými útoky, pomlouváním, kopírováním, převáděním hráčů či urážením)
(4) Hráč má povinnost si účet na serveru dobře zabezpečit aby předešel problémům.
(5) Je přísně zakázané mít více účtů na serveru, platí pravidlo, 1 osoba může mít 1 účet, pouze při změně nicku může vlastník převést majetek a další věci.

§ - II. Tresty

(1) O druhu a délce trestu rozhoduje člen týmu podle platné tabulky trestů.
(2) Snížení trestu je možné po domluvě s členem, který trest udělil.
(3) V případě neoprávněného trestu má hráč právo se obrátit na podporu serveru, stanovení Majitele je konečné a nelze se dále odvolat.
(4) Je zakázané jakkoliv obcházet tresty.

§ - III. Chat

(1) Je zakázané spamovat, floodovat a capslockovat.
(2) Je zakázané jakkoliv vydírat, žebrat, šikanovat, nevhodně se chovat a podplácet ostatní.
(3) Je zakázané urážení hráčů a to i menšin. (rasové, sexuální, stravovací)
(4) Je zakázaná podpora nacismu a dalších radikálních, sebevražedných či násilných myšlení.
(5) Je zakázané nabádání k návykovým látkám.
(6) Je zakázané lhát a šířit nepravdivé informace.

§ - IV. Residence

(1) Hráč má právo založit si residenci k ochraně majetku.
(2) V případě sporu dvou residencí v blízkosti sebe je zmenšena či smazána ta residence, která je vytvořena později.
(3) V případě neaktivity hráče déle než 6 měsíců je možné residenci nahlásit a může být zmenšena či smazána.

§ - V. Stavby

(1) Je zakázané stavět nevhodné stavby. (sexuální tématika, nacistické znaky, stavby které výrazněji zpomalují server)
(2) Definici ,,Nevhodných staveb,, určuje člen AT, který tyto stavby může ničit, pokud se stavba nachází v něčí residenci, probíhá domluva o odstranění takové stavby.
(3) Je zakázané úmyslné ničení světa. (TNT ničení, lití lávy, 1x1 věže)
(4) Všechny stavby stavěné na serveru jsou stavby serveru, na které má plné právo.

§ - VI. Modifikace

(1) Hráč má povoleno používat modifikace, které hře zvyšují fps.
(2) Seznam povolených modifikací najdeš v záložce Modifikace.

§ - VII. Zabíjení

(1) Je zakázané zabíjení hráčů ihned po teleportaci, pokud nejsou předem upozorněni o nebezpečí.
(2) Je zakázané lákání hráčů na různé teleporty, kde hráč ihned zemře.
(3) Jediné povolené zabíjení je po domluvě mezi hráči, náhodném zabití ve světě či v PvP aréně vlastněnou serverem či hráči.

§ - VIII. Discord server

(1) Na discordu platí stejná pravidla jako ve hře Minecraft.
(2) Je zakázané silné urážení hráčů.
(3) Je zakázané posílání nevhodných fotek či videí, mimo kanály k tomuto účelu.
(4) Je zakázané nahrávání či pořizování snímků za účelem poškození osob či serveru.
(5) V případě porušení pravidel Discordu bude udělen trest pouze na dané platformě, na které jste porušení pravidel vykonali, nikoliv na Minecraft serveru.
(6) Uživatel na Discordu má povinnost mít viditelný název svého jména.

§ - IX. Eventový server

(1) Je zakázané porušování jednotlivých pravidel eventů.

§ - X. Nick a skin

(1) Je zakázané mít nick či skin, který je jakkoliv vulgární, nevhodný, podporující nenávist či radikální myšlení.
(2) Je zakázané vlastnit nick podobný člena AT či známé internetové osoby.

§ - XI. Bugování

(1) Je zakázané zneužívat jakýchkoliv bugů na projektu.
(2) Nahlášení bugů je povinnost, za kterou může být hráč odměněn, při neohlášení naopak potrestán.

§ - XII. Obchodování

(1) Je zakázané zneužívat neznalosti hráčů či okrádání.
(2) Je zakázané obchodování s nelegálními itemy.

§ - XIII. Placené služby

(1) Všechny platby se serverem jsou brány jako dobrovolný příspěvek pro rozvoj serveru.
(2) Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiovou hodnost, automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY.
(3) Osoba zakupující si kredity si platbu řádně zkontroluje aby předešel případným problémům.
(4) Zakoupení kreditů a následné vrácení platby, je hráči blokován vstup na server do doby než vzniklou škodu zaplatí a také trest za okrádání serveru.
(5) Problémy s platbami neprodleně ohlašujte na naší podpoře.

§ - XIV. Reklama

(1) Je zakázané dělat jakoukoliv reklamu na konkurenční servery.
(2) Jako nelegální reklama je braná reklama, kdy je server nevhodně zviditelněn např. i na jiných serverech.