Links

Administrátorská

Pravidla členů AT

§ - I. Základní

(1) Člen AT se vždy chová slušně, zodpovědně a s respektem k ostatním.
(2) Člen AT se nesmí chovat povýšeně nad ostatními.
(3) Člen AT nesmí dělat mezi hráči rozdíly. (nadržovat)
(4) Člen AT má povinnost vždy udělat vše pro to, aby co nejlépe podporoval a chránil server.
(5) Člen AT má zakázané zneužívat jakkoliv práva.
(6) Člen AT může obchodovat s věcmi, které obdržel legálně a nejsou určeny k eventům či jiným akcím.

§ - II. Povinné podmínky přijetí

(1) Hráč nesmí míti ve své historii žádný závažnější trest.
(2) Hráč musí vlastnit zakoupenou licenci hry Minecraft.
(3) Hráč musí dovršit alespoň 13 let. (může být udělena výjimka)
(4) Hráč nesmí býti členem již na jiném konkurenčním serveru. (může být udělena výjimka)
(5) Hráč musí mít na serveru nahráno alespoň 24 hodin čistého času.

§ - III. Povinnosti

(1) Člen AT má povinnost se účastnit schůzí členů.
(2) Člen AT má při větší neaktivitě povinnost tuto událost ohlásit.
(3) Člen AT má povinnost zajistit co nejlepší provoz serveru.
(4) Helpeři mají povinnost odpovídat hráčům na dotazy týkající se projektu.
(5) Členové AT mají zakázané sdělovat interní informace serveru a to i po odchodu z členství.
(6) Člen AT má povinnost se na Discord serveru jmenovat stejným nickem jako ve hře.

§ - IV. Práva

(1) Člen AT má právo opustit členství AT bez udání důvodů.
(2) Člen AT má právo udělit trest hráči v případě porušení pravidel.
(3) Majitel serveru má právo udělit trest bez udání důvodu a v rozmezí jiném než dle tabulky postihů.
(4) Člen AT má právo získat pravdivé informace od hráčů ohledně řešení případů.

§ - V. Tresty

(1) Člen AT zodpovídá za své udělené tresty.
(2) Tresty jsou udělovány podle aktuální tabulky postihů, pouze Majitel serveru má právo udělit hráčovi trest bez udání důvodu a mimo rozmezí tabulky.
(3) Člen AT může své tresty zmírnit (např. v případě omluvy a slíbení, že daný hráč to již neudělá), zrušit celý trest však vyžaduje povolení Majitele serveru.