Links

Tabulka Trestů

Kompletní tabulka trestů, podle které Členové Admin Týmu udělují tresty.
  • Vedení serveru může udělit mimořádně i trest mimo rozmezí tabulky a bez udání důvodu.
I. - CHAT
Spamování, Floodování, CapsLock
Varování
Vyhození, Mute (5min-15min)
Urážení spoluhráče, rasismus, homofobie
Varování, Mute (5min-15min)
Mute (15min-45min)
Urážení člena AT, vyhrožování, vydírání, žebrání
Mute (15min-30min)
Mute (30min-1h)
II. - SERVER
Pomlouvání serveru
Ban (6h-3d)
Ban (7d-21d)
Okrádání serveru
Do doby vyrovnání + Ban (7d-14d)
Do doby vyrovnání + Ban (14d-1m)
Ohrožení chodu serveru
Ban IP (3m-1r)
Ban IP (navždy)
III. MODIFIKACE
Modifikace 1 (vip, pvp výhody)
Ban (1d-7d)
Ban (7d-14d)
Modifikace 2 (styl x-ray)
Zabavení itemů + Ban (7d-21d)
Zabavení itemů + Ban (1m-3m)
IV. HRÁČ
Nevhodné jméno účtu
Ban (navždy)
Ban IP (navždy)
Nevhodný skin
Domluva, Ban (15min-30min)
Ban (1h-3h)
Okrádání hráče
Vrácení věcí + Ban (15min-1h)
Ban (1h-6h)
Kažení hry
Ban (15min-1h)
Ban (1h-3h)
V. TELEPORT
Pokus o zabíjecí teleport
Ban (30min-3h)
Ban (3h-6h)
Zabíjecí teleport
Vrácení věcí + Ban (3h-6h)
Vrácení věcí + Ban (6h-3d)
VI. REKLAMA
Černá reklama
Řešení domluvou, Ban (1h-6h)
Ban (1d-7d)
Reklama
Ban (1h-6h)
Ban (1d-7d)
VII. STAVBY
Nevhodná stavba
Řešení domluvou, Ban (1h-3h)
Ban (1d-3d)
Znehodnocení světa, Griefing
Ban (3h-1d)
Ban (1d-14d)
VIII. TREST
Obcházení trestu
Ban (navždy)
Ban IP (navždy)
IX. BUG A ITEM
Vlastnění nelegálního itemu
Řešení domluvou, Ban (1h-6h)
Ban (6h-1d)
Nenahlášení bugu
Ban (1h-6h)
Ban (1d-7d)
Zneužívání bugu
Ban (6h-1d)
Ban (1d-14d)
X. EVENT
Porušení pravidel eventu
Vyloučení z eventu
Vyloučení z eventu + Ban (30min-1h)
XI. OBCHOD
Nelegální obchodování
Ban (6h-1d) + Pokuta 25%
Ban (1d-7d) + Pokuta 75%
Využívání neznalosti hráčů, lživý automat
Vrácení věcí + Pokuta 25%
Vrácení obchodu + Ban (1h-6h) + Pokuta 75%