Links
Comment on page

Tabulka Trestů

Informace k tabulce trestů.
Upozorňujeme, že vedení serveru má právo udělení trestů mimo rozmezí tabulky trestů a také bez udání důvodu.
Druh trestu
Lehčí varianta
Vážnější varianta
I. - CHAT
Spamování, Floodování, CapsLock
Domluva, Varování
Vyhození, Mute (5min-30min)
Urážení spoluhráče, rasismus, homofobie
Varování, Mute (5min-30min)
Mute (15min-45min)
Urážení člena AT, vyhrožování, vydírání, žebrání
Varování, Mute (15min-45min)
Mute (30min-1h)
II. - SERVER
Pomlouvání serveru
Ban (6h-7d)
Ban (7d-1m)
Okrádání serveru
Do doby vyrovnání + Ban (7d-1m)
Do doby vyrovnání + Ban (1m-3m)
Ohrožení chodu serveru
Ban IP (3m-1r)
Ban IP
III. MODIFIKACE
Modifikace 1 (vip, pvp výhody)
Ban (3d-14d)
Ban (14d-1m)
Modifikace 2 (styl x-ray)
Ban IP (1m-6m) + resetování majetku
Ban IP (6m-∞) + resetování majetku
IV. HRÁČ
Nevhodné jméno účtu
Ban
Ban IP
Nevhodný skin
Domluva, Ban (15min-30min)
Ban (1h-6h)
Okrádání hráče
Vrácení věcí + Ban (1h-6h)
Ban (6h-7d)
Kažení hry
Ban (15min-1h)
Ban (1h-6h)
V. TELEPORT
Pokus o zabíjecí teleport
Ban (30min-3h)
Ban (3h-6h)
Zabíjecí teleport, Nelegální zabíjení hráčů
Vrácení věcí + Ban (3h-6h)
Vrácení věcí + Ban (6h-3d)
VI. REKLAMA
Reklama, černá reklama
Řešení domluvou, Ban (1h-6h)
Ban (1d-7d)
VII. STAVBY
Nevhodná stavba
Řešení domluvou, Ban (1h-3h)
Ban (6h-3d)
Znehodnocení světa, Griefing
Ban (3h-1d)
Ban (1d-1m)
VIII. TREST
Obcházení trestu, Multiaccount
Ban
Ban IP
IX. BUG A ITEM
Vlastnění nelegálního itemu, předávání či obchodování s ním
Řešení domluvou, Ban (1h-6h)
Ban (6h-7d)
Nenahlášení bugu
Ban (1h-6h)
Ban (1d-7d)
Zneužívání bugu
Ban (6h-1d)
Ban (3d-1m)
Duplikování itemů
Ban IP (1m-6m), resetování majetku
Ban IP (6m-∞), resetování majetku
X. EVENT
Porušení pravidel eventu
Vyloučení z eventu
Vyloučení z eventu + Ban (30min-1h)
XI. OBCHOD
Nelegální obchodování
Ban (6h-1d) + Pokuta 25%
Ban (1d-7d) + Pokuta 75%
Využívání neznalosti hráčů, lživý automat
Vrácení věcí + Pokuta 25%
Vrácení věcí + Ban (1h-6h) + Pokuta 75%