Tabulka Trestů

Informace k tabulce trestů.

Upozorňujeme, že vedení serveru má právo udělení trestů mimo rozmezí tabulky trestů a také bez udání důvodu.

Last updated