Rada Společenství Národů

Informace k Radě Společenství Národů. (RSN)

Základní Informace

 • Rada Společenství Národů (RSN) je říšská organizace, jejímiž členy je dobrovolně několik států světa.

 • Hlavním úkolem RSN je hlasování, hlasují o důležitých věcech jako jsou vznik či zrušení státu a provincií a nebo také o připojení či vyloučení z RSN, také hlasují o zvětšení státu či provincie.

 • Všechny poplatky ohledně států a provincií se rozdělují stejným dílem mezi aktivní členy RSN.

Připojení k RSN

 • K připojení do RSN je potřeba mít stát, který je starý alespoň 7 dní.

 • Stát nesmí být agresivní a vést radikální politiku.

 • Je potřeba podat přihlášku, kde stávající členové RSN hlasují o vašem připojení.

Vyloučení z RSN

 • Dobrovolný odchod z RSN.

 • Odhlasování jinými státy s jasným důvodem. (radikální myšlení, zamezení hráčských práv, útok, jiné porušení pravidel serveru, neaktivita v hlasování více než 3x či na serveru neaktivita delší než 30 dní)

Hlasování

Vznik nového státu či provincie

 • Potřebné hlasy: Nadpoloviční většina (>50%)

 • Dodatek: U vzniku provincie nehlasuje stát, ke kterému by měla patřit

Přijetí státu do RSN

 • Potřebné hlasy: Nadpoloviční většina (>50%)

Zrušení státu či provincie

 • Potřebné hlasy: Nadpoloviční většina (>50%)

 • Dodatek: Nehlasuje stát, kterého se zrušení týká

 • Podmínka: Hlava státu je neaktivní déle než 3 měsíce

Vyloučení z RSN s jasným důvodem

 • Potřebné hlasy: Nadpoloviční většina (>50%)

 • Dodatek: Nehlasuje nahlášený stát a stát, který vyloučení navrhl

Úprava velikosti státu/provincie

 • Potřebné hlasy: Nadpoloviční většina (>50%)

 • Dodatek: Nehlasuje stát, který požádal o úpravu

Last updated