Links
Comment on page

Spojené Císařství

Informace o ústavě a zákonech státu Spojeného Císařství.

§ 001/22 - Rybářství

 • Každý hráč chytající s prutem či jinou zbraní musí míti na státních vodách povolení k chytání ryb a jiných vodních živočichů.
 • Povolení k tomuto chytání se nazývá Rybářská povolenka, kterou u hráčů kontroluje Rybářská stráž, která se může na vyžádání prokázat speciální kartou dokazující tuto činnost.
 • Rybářské povolenky vydává Ministerstvo prostředí, cena povolenky je na celý rok 150 ₦.
Pokuta až 500 ₦. (chytání bez rybářského povolení)

§ 002/22 - Sankce

 • Každý hráč musí dodržovat platné sankce, jakékoliv porušení či obcházení sankcí je trestáno.
 • Seznam sankcí vydává Ministerstvo zahraničí.
 • O sankcích hlasuje Královská výsost, Guvernéři a Premiér, kde musí získat všechny hlasy.
Pokuta až 1000 ₦. (porušení či obcházení sankcí)

§ 003/22 - Chov zvířat

 • Chovná zvířata jsou rozdělana do tří druhů, Malá, Střední a Velká.
 • V každém prostoru zvířat, musí míti přístup k vodě a krmení.
1) Malá zvířata: SLEPICE, KRÁLÍK
 • Plocha: 1m² na zvíře
2) Střední zvířata: KRÁVA, OVCE, PRASE, PES, KOČKA
 • Plocha: 2m² na zvíře
3) Velká zvířata: KŮŇ, OSEL, LAMA
 • Plocha: 3m² na zvíře
Pokuta až 200 ₦. (vlastnění zvířete v nevhodných podmínkách)

§ 004/22 - Chráněná zvířata

 • Některé druhy zvířat mají status Chráněná zvířata.
 • Chráněná zvířata lze chovat pouze s povolením Ministerstva prostředí.
 • Zvířata lze zabíjet pouze s povolením Ministerstva prostředí, které povolení uděluje pouze v případech, kdy se zvíře ocitlo pro něj na nebezpečném místě nebo pokud ohrožuje hráče.
Chráněná zvířata: LEDNÍ MEDVĚD, OCELOT, DELFÍN
Pokuta až 300 ₦. (nepovolený chov či zabití chráněného zvířete)

§ 005/22 - Školní zařízení

 • Budova k provozování školství musí mít povolení Ministerstva rozvíjení.
 • Některé funkce ve školství jsou zákonem upravovány a školy musí tato nařízení respektovat a přizpůsobit tak své budovy.

Vybavení Třídy

 • Každá třída musí být vybavena dostatečným počtem židlí, stolů a to i pro vyučující.
 • Třída musí mít tabuli, umyvadlo a odvětrávací systém, který je řešen buď okny nebo jiným ventilem.

Školní Jídelna

 • Školní Jídelna musí poskytovat alespoň 1 druh polévky a 2 druhy hlavních jídel, z nich musí být alespoň 1 vegetariánské stravy.

Školní Toalety

 • Toalety musí míti školské zařízení alespoň 1 v každém patře budovy.
Pokuta až 250 ₦. (nevhodné podmínky ve školském zařízení)

§ 006/22 - Vyvlastnění pozemku

 • Vyvlastnění pozemku státem probíhá, pokud jsou naplněny podmínky pro vyvlastnění.
 • Vyvlastnění pozemků řeší Ministerstvo financí.
 • Stát může vyvlastnit pozemek hráče, který je na serveru více než 6 měsíců neaktivní, dále hráčovi, který se nachází na sankčním seznamu a také z důvodu vytváření důležitého projektu, který pozemek blokuje, v tomto případě musí stát hráči poskytnout pozemek podobné velikosti a uhradit náhradu škody (velikost pozemku v m²:10)

§ 007/22 - Poslanecká Sněmovna

(1) Definice
 • Poslanecká Sněmovna je místo, kde se schází členové Poslanecké sněmovny.
 • Členové Poslanecké sněmovny jsou Poslanci, Ministři, Premiér, Guvernéři a Korunní princ.
 • Pro začátek hlasování musí být přítomna alespoň většina Poslanecké sněmovny.
 • Pro přijetí zákona, není-li definováno jinak, musí odhlasovat alespoň většina aktivních členů Poslanecké sněmovny.
 • Při hlasování nehlasuje člen Poslanecké sněmovny, který návrh podal.
 • Členství ve vládě nemůže vykonávat hráč trestně stíhaný nebo mající jinou vysokou funkci v jiném státě.
(2) Korunní princ
 • Korunní princ je nejvyšší člen vlády a hlava státu.
 • Právo vyjádření nesouhlasu VETA, které nelze přehlasovat.
(3) Guvernér
 • Guvernéři jsou zastupitelé provincií patřící ke Spojenému Císařství.
 • Právo vyjádření nesouhlasu VETA, které lze přehlasovat hlasováním o zrušení Guvernérského veta, kde hlasují pouze Poslanci, Ministři a Premiér.
(4) Ministr
 • Ministr řeší přidělený sektor, dělí se na Ministerstvo financí, prostředí, rozvíjení a zahraničí.
 • Ministr je jmenován a odvoláván Královskou výsostí na návrh a jednání s Premiérem.
 • Ministr má přednostní právo v Poslanecké sněmovně.
(6) Předseda Poslanecké Sněmovny
 • Předseda Poslanecké sněmovny je zároveň také Premiér, někdy nazýván Ministerským předsedou.
 • Předseda svolává schůze Poslanecké sněmovny, kterou musí ohlásit alespoň 3 dny dopředu, schůze probíhá alespoň 1x do měsíce a bez ohlášení může být svolána mimořádná schůze.
 • Na schůzi se předvolávají jednotliví členové Poslanecké sněmovny a tak nastavuje program Poslanecké sněmovny.
 • Předseda má přehled o aktivitě jednotlivých členů vlády a při neaktivitě Ministra či Poslance může navrhnout jejich vyhození z členství Poslanecké sněmovny.
(5) Poslanec
 • Poslanec hlasuje o návrzích zákona v Poslanecké sněmovně.
 • Poslanec je volen ve volbách občany Spojeného Císařství.
 • Poslanec může být odvolán Královskou výsostí z vážných důvodů.

§ 001/23 - Pozemní komunikace

(1) Obecné
 • K jakékoliv jízdě ve vozidle je potřeba řidičské oprávnění, které vydává Ministerstvo rozvíjení.
 • Řidič je povinen znát dopravní značky a jízdu dle nich upravit.
 • Povolená vozidla k jízdě a zároveň vozidla na které je potřeba oprávnění jsou: Auto, Sportovní Auto, Motorka, Sportovní Motorka a Traktor.
 • Při častém porušení nebo porušení vážného zákona může být řidičské oprávnění odebráno.
 • Řidič může být pokutován pokud přestupek pokutující hráč zachytí nebo na podnět jiného hráče, který dodal obviňující materiál fotografií či videem.
Pokuta až 200 ₦. (řízení pod vlivem návykové látky, nevolnosti či slepoty)
Pokuta až 150 ₦. (zavinění nehody, vyjetí z vozovky či jízda v protisměru či na nedovoleném místě)
Pokuta až 100 ₦. (nedání přednosti v jízdě, špatné parkování)
Zaplacení pokuty v rozmezí delší než týden -> Pokuta x2
Zaplacení pokuty v rozmezí delší než měsíc -> Pokuta x3 + odebrání řidičského oprávnění

§ 002/23 - Obchodní Podmínky

(1) Zodpovědný vedoucí
 • Zodpovědný vedoucí nese zodpovědnost za celé své místo, kde je možné zakoupit zboží či služby.
 • Zodpovědný vedoucí je zpravidla vlastník residenční subzóny, výjimku tvoří utvořená dohoda mezi vlastníkem residenční subzóny a zodpovědným vedoucím, jehož zodpovědnost musí být ztvrzena oběma stranami pomocí podepsané knihy a uvedení nicku zodpovědné osoby na cedulce při vchodu do uzavřené místnosti nebo na jiném viditelném místě.
(2) Obchodní společnost
 • Pro jakékoliv podnikání na území Spojeného Císařství je nutné mít zapsanou firmu ve Světovém seznamu firem.
(3) Regulované zboží
 • Je zakázané prodávat jakékoliv TNT výbušniny bez povolení Ministerstva financí.
Pokuta až 500 ₦. (prodej regulovaného zboží či prodej bez registrace firmy, zde může být uděleno i blokování pohybu hráče)

§ 003/23 - Potravinářství

(1) Označení Země původu

 • Označení Země původu je povinné uvádět u masných výrobků, ovoce, zeleniny a vajec.
 • Označení musí být viditelně napsané na cedulce.

(2) Prodej Vajec

 • Vejce se dělí dle původu do označení A a B.
 • A -> VEJCE VOLNÉHO CHOVU (chov slepic je na trávníku a přístupu k dennímu světlu v minimální míře 2m² na zvíře, sběr vajec je ruční)
 • B -> VEJCE KLECOVÉHO CHOVU (chov slepic v uzavřené kleci v minimální míře 1m² na zvíře)
Pokuta až 250 ₦. (nesprávné označení výrobků)

§ 004/23 - Občanské soužití

 • Je zakázané jakkoliv omezovat na svobodě či zneužívat vesničany.
 • Je zakázané násilí, znásilnění či zavraždění hráče nebo vesničana.
Pokuta až 1000 ₦. (omezení či zneužívání vesničanů)
Pokuta až 2000 ₦ či odnětí svobody na měsíc (zavraždění hráče či vesničana)

§ 005/23 - Ochrana vzduchu

 • Je zakázané používání majáku vyzařující barvy do oblohy.
 • Je zakázané spalování uhlí v centru města.
Pokuta až 250 ₦. (porušení těchto zákonů)

§ 006/23 - Daň z nemovitosti

(1) Definice

 • Během roku musí každý hráč vlastnící pozemek zaplatit příslušnou částku (daň) za svůj pozemek Ministerstvu financí.
 • Základní sazba daně je velikost pozemku v metrech čtverečních dělená číslem 100. (/res info)

2) Výjimky z povinného placení daní z nemovitosti

 • Veřejné i neveřejné státní budovy.
 • Pozemky vlastnící vysocí představitelé státu.
 • Občané vlastnicí Řád Zlatého Elfa.
 • Soukromé pozemky definované jako (nemocnice, škola, knihovna, zachovalá příroda)
Pokuta x1.1 za každý nezaplacený den navíc.