Spojené Císařství
Informace ke Spojenému Císařství. (SPC)

Spojené Císařství (SPC)

 • Spojené Císařství je aliance, která si klade za cíl propojení provincií z hlediska lepšího obchodování, budování infrastruktury mezi provinciemi a také záruku větší bezpečnosti.
 • V případě hrubého porušení zásad SPC je provincie vyloučena automaticky.
 • Pro vstup do SPC je potřeba získat nadpoloviční většinu podpory členů v SPC, délka hlasování je maximálně 6 hodin.

Zásady SPC:

 • Závaznost jednotné obrany při napadení člena
 • Respektování Císařské komise a soudu
 • Respektování pravidel serveru
 • Stabilní vedení provincie
 • Společné rozvíjení a propojení provincií a obchodů
 • Financování a stavby společných projektů

Pravidla

Infrastruktura

 • Silnice: 2 pruhy po 3 blocích, 1 pruh po 5 blocích
 • Polňačka: 1 pruh po 3 blocích
 • Dálnice: 4 pruhy po 5 blocích