Links

Spojené Císařství

Informace o zákonech státu Spojeného Císařství.

§ 001/22 - Rybářství

 • Každý hráč chytající prutem ve vodách patřící státu musí mít Rybářské povolení, tato povolení si od vás může vyžádat Rybářská stráž či vyšší představitel státu. Rybářská stráž se při kontrole na vyžádání musí prokázat povolením k hlídce a při chytání ve vodách na černo může udělit pokutu až 300 ₦.

§ 002/22 - Sankce

 • Každý občan či návštěvník Spojeného Císařství musí dodržovat aktuální sankce Ministerstva, za porušení či obcházení sankcí, například vývozu či dovozu se sankcionovanými zeměmi může být udělena pokuta až do výše 750 ₦.
 • Pro právoplatnost sankcí musí hlasovat pro přijetí Vládce a ostatní Guvernéři.

§ 003/22 - Chov zvířat

 • Každé chovné zvíře je rozděleno do tří skupinových kategorií, podle kterých každý chovatel musí upravit své zázemí pro zvěř.
 • V každém prostoru u zvířat musí mít přístup k jídlu a vodě.
 • Za neposkytnutí kvalitního zázemí zvířatům může být udělena pokuta až do výše 100 ₦.
1) Malá zvířata:
□ Slepice, Králík
 • Plocha: 1m² na zvíře
2) Střední zvířata:
□ Kráva, Ovce, Prase, Pes, Kočka
 • Plocha: 2m² na zvíře
3) Velká zvířata:
□ Kůň, Osel, Lama
 • Plocha: 3m² na zvíře

§ 004/22 - Chráněná zvířata

 • Některá zvířata jsou méně početná nebo něčím více výjimečná a proto mají status chráněná.
 • Tato zvířata lze chovat pouze s povolením Ministerstva.
 • Za nelegální chov nebo zabijení zvířat může být udělena pokuta až do výše 100 ₦.
Chráněná zvířata:
□ Lední medvěd, Ocelot, Delfín

§ 005/22 - Školství

 • Každé školní zařízení musí schválit Ministerstvo.

Vybavení Třídy

 • Každá třída by měla být vybavena dostatečným množstvím židlí a stolků, i pro učitele, dobrým osvětlením, tabulí na psaní a umyvadlem.
 • Třída by měla mít odvětrávací systém a to buď okny nebo jiným ventilem.

Školní Jídelna

 • Školní Jídelna by měla poskytovat alespoň 2 druhy jídel, z toho 1 pro hráče s vegetariánskou stravou, dále by měla nabízet polévku a pití.

Školní Toalety

 • Toalety by měly být rozděleny alespoň na 2 pohlaví, pro dívky a chlapce, pokud má škola více pater, v jednotlivých patrech by měli mít žáci k dispozici záchody. (neplatí například při údržbě/opravě záchodu)
 • Zaměstnanci by měli mít k dispozici alespoň 2 záchody v celé škole.

§ 006/22 - Vyvlastnění pozemku

 • Stát může vyvlastnit pozemek či majetek:
□ Hráčům nacházející se na sankčním seznamu Sankce Mrazící.
□ Hráčům, kteří jsou neaktivní na serveru více než 6 měsíců.

§ 007/22 - Poslanecká Sněmovna

(1) Definice
 • Poslanecká Sněmovna je místo, kde se schází určení lidé, kteří pojednávají o budoucnosti SPC.
 • V Poslanecké Sněmovně se schází vrstvy různých hráčů a to Vládci, Guvernéři, Ministři a Poslanci.
 • Pro projednání zákona musí hlasovat alespoň polovina aktivních.
 • Člen vlády nemůže být osoba, která vykonává vyšší funkci již v jiném státě nebo je pro SPC nebezpečná.
(2) Vládce
 • Vládci jsou především členové královské vládnoucí rodiny.
 • Právo vyjádření nesouhlasu VETA, které nelze přehlasovat.
(3) Guvernér
 • Guvernéři jsou zastupitelé provincií patřící k SPC.
 • Právo vyjádření nesouhlasu VETA, které lze přehlasovat hlasováním o zrušení Guvernérského veta, kde hlasují pouze Ministři a Poslanci.
(4) Ministr
 • Ministr je funkce, která vede některé z několika ministerstvech, má právo navrhovat zákony ve svém oboru či v souvisejícím oboru.
 • Ministr je jmenován a odvoláván vládcem SPC.
 • Ministr řeší problémy a porušení zákonů, které patří k jemuž ministerstvu, zastupuje také ministerstvo u soudů a má přednostní právo k řešení navrhovaných zákonů v Poslanecké Sněmovně.
 • Ministr hlasuje pro zákony, kromě svých navrhovaných.
(6) Předseda Poslanecké Sněmovny
 • Předseda Poslanecké Sněmovny je funkce, která vychází z funkce Poslance a zároveň je Premiérem či Ministerským předsedou SPC.
 • Předseda svolává schůze Poslanecké Sněmovny, kterou musí ohlásit alespoň 3 dny dopředu. Schůze probíhá alespoň 1x do měsíce a bez ohlášení může být svolána mimořádná schůze.
 • Na schůzi předvolávají jednotlivé členy Poslanecké Sněmovny a tak nastavuje program Sněmovny.
 • Předseda má přehled o aktivitě jednotlivých členů vlády a při neaktivitě Ministra či Poslance 3 měsíce navrhuje jejich vyhození z členství Poslanecké Sněmovny. Předsedovy se také píší důvody nepřítomnosti na schůzi.
(5) Poslanec
 • Poslanec je funkce, která hlasuje o podpoře či odmítnutí zákona,
 • Poslanec je volen ve volbách občany SPC.
 • Poslanec může být odvolán vládcem SPC ze závažných důvodů.

§ 001/23 - Pozemní komunikace

(1) Obecné
 • K jakékoliv jízdě ve vozidle je potřeba řidičské oprávnění, které vydává Ministerstvo dopravy.
 • Řidič je povinen znát silniční značky a jízdu podle nich upravit.
 • Do této kategorie patří: Auto, Sportovní Auto, Motorka, Sportovní Motorka a Traktor.
(2) Pokutování
 • Usmrcení hráče či úmyslné zabití zvěře. -> 200₦
 • Řízení pod vlivem Nevolnosti či Slepoty. -> 150₦
 • Zavinění nehody, vyjetí z vozovky -> 100₦
 • Jízda v protisměru či na nedovoleném místě. -> 100₦
 • Nedání přednosti v jízdě silničním vozidlům / drážním vozidlům. -> 50₦ / 100₦
 • Zaparkování na nedovoleném místě. -> 50₦
 • Řidič může být pokutován pokud přestupek pokutující hráč zachytí nebo na podnět jiného hráče, který dodal obviňující materiál fotografií či videem.
 • Pokutu musí řidič zaplatit do 7mi dní od začátku potvrzené viny.
 • Při častém porušení silničních zákonů může být odebráno řidičské oprávnění.
(3) Nezaplacení pokuty
 • Zaplacení v rozmezí 7.-14. den. -> Pokuta x 2
 • Zaplacení v rozmezí 14. den až 1 měsíc. -> Pokuta x 2 + Odebrání řidičského oprávnění
 • Zaplacení v rozmezí delší než 1 měsíc. -> Zablokování přístupu do státu dokud se nezaplatí Pokuta x 3