Spojené Císařství

Informace o ústavě a zákonech státu Spojeného Císařství.

§ 001/22 - Rybářství

 • Každý hráč chytající s prutem či jinou zbraní musí míti na státních vodách povolení k chytání ryb a jiných vodních živočichů.

 • Povolení k tomuto chytání se nazývá Rybářská povolenka, kterou u hráčů kontroluje Rybářská stráž, která se může na vyžádání prokázat speciální kartou dokazující tuto činnost.

 • Rybářské povolenky vydává Ministerstvo prostředí, cena povolenky je na celý rok 150 ₦.

Pokuta až 500 ₦. (chytání bez rybářského povolení)

§ 002/22 - Sankce

 • Každý hráč musí dodržovat platné sankce, jakékoliv porušení či obcházení sankcí je trestáno.

 • Seznam sankcí vydává Ministerstvo zahraničí.

 • O sankcích hlasuje Královská výsost, Guvernéři a Premiér, kde musí získat všechny hlasy.

Pokuta až 1000 ₦. (porušení či obcházení sankcí)

§ 003/22 - Chov zvířat

 • Chovná zvířata jsou rozdělana do tří druhů, Malá, Střední a Velká.

 • V každém prostoru zvířat, musí míti přístup k vodě a krmení.

1) Malá zvířata: SLEPICE, KRÁLÍK

 • Plocha: 1m² na zvíře

2) Střední zvířata: KRÁVA, OVCE, PRASE, PES, KOČKA

 • Plocha: 2m² na zvíře

3) Velká zvířata: KŮŇ, OSEL, LAMA

 • Plocha: 3m² na zvíře

Pokuta až 200 ₦. (vlastnění zvířete v nevhodných podmínkách)

§ 004/22 - Chráněná zvířata

 • Některé druhy zvířat mají status Chráněná zvířata.

 • Chráněná zvířata lze chovat pouze s povolením Ministerstva prostředí.

 • Zvířata lze zabíjet pouze s povolením Ministerstva prostředí, které povolení uděluje pouze v případech, kdy se zvíře ocitlo pro něj na nebezpečném místě nebo pokud ohrožuje hráče.

Chráněná zvířata: LEDNÍ MEDVĚD, OCELOT, DELFÍN

Pokuta až 300 ₦. (nepovolený chov či zabití chráněného zvířete)

§ 005/22 - Školní zařízení

 • Budova k provozování školství musí mít povolení Ministerstva rozvíjení.

 • Některé funkce ve školství jsou zákonem upravovány a školy musí tato nařízení respektovat a přizpůsobit tak své budovy.

Vybavení Třídy

 • Každá třída musí být vybavena dostatečným počtem židlí, stolů a to i pro vyučující.

 • Třída musí mít tabuli, umyvadlo a odvětrávací systém, který je řešen buď okny nebo jiným ventilem.

Školní Jídelna

 • Školní Jídelna musí poskytovat alespoň 1 druh polévky a 2 druhy hlavních jídel, z nich musí být alespoň 1 vegetariánské stravy.

Školní Toalety

 • Toalety musí míti školské zařízení alespoň 1 v každém patře budovy.

Pokuta až 250 ₦. (nevhodné podmínky ve školském zařízení)

§ 006/22 - Vyvlastnění pozemku

 • Vyvlastnění pozemku státem probíhá, pokud jsou naplněny podmínky pro vyvlastnění.

 • Vyvlastnění pozemků řeší Ministerstvo financí.

 • Stát může vyvlastnit pozemek hráče, který je na serveru více než 6 měsíců neaktivní, dále hráčovi, který se nachází na sankčním seznamu a také z důvodu vytváření důležitého projektu, který pozemek blokuje, v tomto případě musí stát hráči poskytnout pozemek podobné velikosti a uhradit náhradu škody (velikost pozemku v m²:10)

§ 007/22 - Poslanecká Sněmovna

(1) Definice

 • Poslanecká Sněmovna je místo, kde se schází členové Poslanecké sněmovny.

 • Členové Poslanecké sněmovny jsou Poslanci, Ministři, Premiér, Guvernéři a Korunní princ.

 • Pro začátek hlasování musí být přítomna alespoň většina Poslanecké sněmovny.

 • Pro přijetí zákona, není-li definováno jinak, musí odhlasovat alespoň většina aktivních členů Poslanecké sněmovny.

 • Při hlasování nehlasuje člen Poslanecké sněmovny, který návrh podal.

 • Členství ve vládě nemůže vykonávat hráč trestně stíhaný nebo mající jinou vysokou funkci v jiném státě.

(2) Korunní princ

 • Korunní princ je nejvyšší člen vlády a hlava státu.

 • Právo vyjádření nesouhlasu VETA, které nelze přehlasovat.

(3) Guvernér

 • Guvernéři jsou zastupitelé provincií patřící ke Spojenému Císařství.

 • Právo vyjádření nesouhlasu VETA, které lze přehlasovat hlasováním o zrušení Guvernérského veta, kde hlasují pouze Poslanci, Ministři a Premiér.

(4) Ministr

 • Ministr řeší přidělený sektor, dělí se na Ministerstvo financí, prostředí, rozvíjení a zahraničí.

 • Ministr je jmenován a odvoláván Královskou výsostí na návrh a jednání s Premiérem.

 • Ministr má přednostní právo v Poslanecké sněmovně.

(6) Předseda Poslanecké Sněmovny

 • Předseda Poslanecké sněmovny je zároveň také Premiér, někdy nazýván Ministerským předsedou.

 • Předseda svolává schůze Poslanecké sněmovny, kterou musí ohlásit alespoň 3 dny dopředu, schůze probíhá alespoň 1x do měsíce a bez ohlášení může být svolána mimořádná schůze.

 • Na schůzi se předvolávají jednotliví členové Poslanecké sněmovny a tak nastavuje program Poslanecké sněmovny.

 • Předseda má přehled o aktivitě jednotlivých členů vlády a při neaktivitě Ministra či Poslance může navrhnout jejich vyhození z členství Poslanecké sněmovny.

(5) Poslanec

 • Poslanec hlasuje o návrzích zákona v Poslanecké sněmovně.

 • Poslanec je volen ve volbách občany Spojeného Císařství.

 • Poslanec může být odvolán Královskou výsostí z vážných důvodů.

§ 001/23 - Pozemní komunikace

(1) Obecné

 • K jakékoliv jízdě ve vozidle je potřeba řidičské oprávnění, které vydává Ministerstvo rozvíjení.

 • Řidič je povinen znát dopravní značky a jízdu dle nich upravit.

 • Povolená vozidla k jízdě a zároveň vozidla na které je potřeba oprávnění jsou: Auto, Sportovní Auto, Motorka, Sportovní Motorka a Traktor.

 • Při častém porušení nebo porušení vážného zákona může být řidičské oprávnění odebráno.

 • Řidič může být pokutován pokud přestupek pokutující hráč zachytí nebo na podnět jiného hráče, který dodal obviňující materiál fotografií či videem.

Pokuta až 200 ₦. (řízení pod vlivem návykové látky, nevolnosti či slepoty)

Pokuta až 150 ₦. (zavinění nehody, vyjetí z vozovky či jízda v protisměru či na nedovoleném místě)

Pokuta až 100 ₦. (nedání přednosti v jízdě, špatné parkování)

Zaplacení pokuty v rozmezí delší než týden -> Pokuta x2

Zaplacení pokuty v rozmezí delší než měsíc -> Pokuta x3 + odebrání řidičského oprávnění

§ 002/23 - Obchodní Podmínky

(1) Zodpovědný vedoucí

 • Zodpovědný vedoucí nese zodpovědnost za celé své místo, kde je možné zakoupit zboží či služby.

 • Zodpovědný vedoucí je zpravidla vlastník residenční subzóny, výjimku tvoří utvořená dohoda mezi vlastníkem residenční subzóny a zodpovědným vedoucím, jehož zodpovědnost musí být ztvrzena oběma stranami pomocí podepsané knihy a uvedení nicku zodpovědné osoby na cedulce při vchodu do uzavřené místnosti nebo na jiném viditelném místě.

(2) Obchodní společnost

 • Pro jakékoliv podnikání na území Spojeného Císařství je nutné mít zapsanou firmu ve Světovém seznamu firem.

(3) Regulované zboží

 • Je zakázané prodávat jakékoliv TNT výbušniny bez povolení Ministerstva financí.

Pokuta až 500 ₦. (prodej regulovaného zboží či prodej bez registrace firmy, zde může být uděleno i blokování pohybu hráče)

§ 003/23 - Potravinářství

(1) Označení Země původu

 • Označení Země původu je povinné uvádět u masných výrobků, ovoce, zeleniny a vajec.

 • Označení musí být viditelně napsané na cedulce.

(2) Prodej Vajec

 • Vejce se dělí dle původu do označení A a B.

 • A -> VEJCE VOLNÉHO CHOVU (chov slepic je na trávníku a přístupu k dennímu světlu v minimální míře 2m² na zvíře, sběr vajec je ruční)

 • B -> VEJCE KLECOVÉHO CHOVU (chov slepic v uzavřené kleci v minimální míře 1m² na zvíře)

Pokuta až 250 ₦. (nesprávné označení výrobků)

§ 004/23 - Občanské soužití

 • Je zakázané jakkoliv omezovat na svobodě či zneužívat vesničany.

 • Je zakázané násilí, znásilnění či zavraždění hráče nebo vesničana.

Pokuta až 1000 ₦. (omezení či zneužívání vesničanů)

Pokuta až 2000 ₦ či odnětí svobody na měsíc (zavraždění hráče či vesničana)

§ 005/23 - Ochrana vzduchu

(1) Je zakázané používání majáku vyzařující barvy do oblohy.

(2) Je zakázané spalování uhlí v centru města.

Pokuta až 250 ₦. (porušení těchto zákonů)

§ 006/23 - Daň z nemovitosti

(1) Definice

 • Během roku musí každý hráč vlastnící pozemek zaplatit příslušnou částku (daň) za svůj pozemek Ministerstvu financí.

 • Základní sazba daně je velikost pozemku v metrech čtverečních dělená číslem 100. (/res info)

2) Výjimky z povinného placení daní z nemovitosti

 • Veřejné i neveřejné státní budovy.

 • Pozemky vlastnící vysocí představitelé státu.

 • Občané vlastnicí Řád Zlatého Elfa.

 • Soukromé pozemky definované jako (nemocnice, škola, knihovna, zachovalá příroda)

Pokuta x1.1 za každý nezaplacený den navíc.

§ 007/23 - Moc soudní

(1) Základní ustanovení

a) Moc soudní vykonává ve Spojeném Císařství nezávislý soud

b) Předseda soudu je Předseda Vlády

c) Senát soudu se stává ze 3 nezávislých soudců: Z Předsedy soudu, Poslance a Občana jmenovaného vládcem Spojeného Císařství

d) Soud má povinnost se zabírat veškerými předloženými důkazy

e) Soud se zabírá jak po právní věci žaloby tak i po morální stránce žaloby

f) V nepřítomnosti či jiné situaci Předsedy soudu, nahradí Předsedu soudu vládce SPC

(2) Žaloba

a) Žalobce pošle formální cestou Předsedovy soudu písemně žádost o žalobu

b) Žádosti o žalobu bude obsahovat: Nick a discord žalobce a žalovaného a právního zástupce žalobce (dobrovolné)

c) Předseda soudu vyrozumí ostatní soudce

d) Předseda soudu vyrozumí žalovaného, a dá mu možnost si zvolit právního zástupce

e) Společně se domluví na datu a čase jednání

(3) Právní zástupci

a) Každý člen jednání má právo na právního zástupce

b) Právní zástupce se musí ohlásit soudu nejpozději do 1 hodiny před začátkem jednání

(4) Behaviorismus

a) Neslušné chování u soudu je nepřípustné

b) Předseda soudu má právo udělit pořádkovou pokutu od 0 ₦ - 5000 ₦

c) Každý člen má povinnost uposlechnout předsedu soudu

d) Když přichází či odchází senát soudu tak se všichni postaví

e) Všichni zúčastnění se musí dostavit

(5) Rozsudek

a) Rozsudek se vynáší jménem Spojeného Císařství

b) Rozsudek vynáší předseda soudu po domluvě s ostatními soudci

c) Soud může: udělit povinnost náhradu škody, trest odnětí svobody či sprostit obžaloby

d) K rozsudku je možné se odvolat do 7 dní po vyhlášení rozsudku k soudu Unijního Bloku

e) Když se vynáší rozsudek tak se všichni postaví

f) Rozsudek může zrušit jedině vládce Spojeného Císařství

§ 007/23 - Antimonopolní zákon

(1) Každá společnost nabízející produkty nebo služby musí býti zapsaná v Globální Databázi Společností. (pokuta až 500 ₦ při porušení)

(2) Společnosti mají zakázané mezi sebou uzavírat kartely, jejichž cílem nebo výsledkem je ovládnutí monopolu nad ostatními firmami nebo umělé zvyšování cen. (pokuta až 1000 ₦ při porušení)

(3) Při vyhlášení zakázky, která je financována z veřejného rozpočtu či jiných dotací je zadavatel povinnen vyhlásit otevřenou soutěž o zakázku, po přihlášení firem do soutěže vybírá zadavatel nejlepší nabídku, kterou posuzuje z hlediska ceny, kvality, rychlosti a jiných stanovených parametrů. (pokuta až 1000 ₦, blokování firmě v soutěžení až na rok)

(4) Antimonopolní zákon má v kompetenci Antimonopolní úřad.

§ 008/23 - Ochrana hospodářské soutěže

(1) Každá společnost nabízející produkty nebo služby musí býti zapsaná v Globální Databázi Společností.

(2) Společnosti mají zakázané mezi sebou uzavírat kartely, jejichž cílem nebo výsledkem je ovládnutí monopolu nad ostatními firmami nebo umělé zvyšování cen.

(3) Při vyhlášení zakázky, která je financována z veřejného rozpočtu či jiných dotací je zadavatel povinnen vyhlásit otevřenou soutěž o zakázku, po přihlášení firem do soutěže vybírá zadavatel nejlepší nabídku, kterou posuzuje z hlediska ceny, kvality, rychlosti a jiných stanovených parametrů.

Last updated