Členství Admin Týmu

Informace k Členství Admin Týmu

§ - I. Definice člena

 • Člen Admin Týmu je osoba, která se podílí na vývoji a dobré reprezentaci serveru, člen je oddělen od ostatních označeným prefixem, každá pozice má odlišné působení na serveru a práci, za kterou je nebo může být odměněna.

§ - II. Seznam pozic

(1) Manager

 • Nejvyšší pozice na serveru

 • Spravování serveru

 • Řešení závažných problémů

 • Kontrola členů AT

(2) Leader

 • Řešení závažnějších problémů

 • Kontrola členů AT

(3) Developer

 • Oprava funkcí na serveru

 • Správa webu

(4) Helper

 • Zahajování eventů pro hráče

 • Kontrola veřejného chatu

 • Kontrola obsahu majetku hráčů

 • Udělování trestů hráčům porušující pravidla

 • Řešení sporů mezi hráči

 • Řešení podpory serveru

 • Předávání návrhů od hráčů vedení

 • Kontrola správnosti rolí na discordu

 • Kontrola partnerů

(5) Builder

 • Stavění dle zadání vedení serveru

(6) Eventer

 • Zahajování událostí pro hráče

 • Reportování hráčů a bugů

§ - III. Postup k členství

1. Splnění Povinných podmínek přijetí

Povinné podmínky přijetí

(1) Uchazeč nesmí míti ve své historii žádný závažnější trest.

(2) Uchazeč musí vlastnit zakoupenou licenci hry Minecraft.

(3) Uchazeč musí dovršit alespoň 13 let. (může být udělena výjimka)

(4) Uchazeč nesmí býti členem AT již na jiném konkurenčním serveru. (může být udělena výjimka)

(5) Uchazeč musí mít na serveru nahráno alespoň 2 dny čistého času.

2. Kontaktování majitele serveru prostřednictvím Discordu nebo Instagramu

3. Vyplnění příslušného přijímacího formuláře na vybranou pozici

§ - IV. Komisionální pohovor

(1) Komisionální pohovor absolvují hráči, kteří se dostali z náboru do druhého kola, po kterém se domlouvají zpravidla s Managerem serveru na termínu konání pohovoru. Termín pohovoru je oznámen také všem Členům AT, kteří se mohou k pohovoru připojit a účastnit se ho ze strany posluchače či komisaře.

(2) Pohovor je absolvován na discord serveru Alarwa Nildor v stanoveném kanálu, čas pohovoru je obvykle okolo 20ti minut a při pohovoru jsou zadány různé otázky, může se jednat o osobní otázky, otázky ohledně serveru (jeho pravidla, tabulka trestů) nebo otázky k různým příkazům či situacím.

(3) Po konci pohovoru se dozví absolvent pohovoru nejpozději do týdne, zda uspěl či neuspěl.

Seznam práv členů AT

MANAGER

Práva navíc

 • -> všechno haHa

LEADER

Práva navíc

 • /checkaccount <nick> -> informace k účtu hráče

 • /tempbanip <nick> <time> <reason> -> dočasné blokování ip adresy hráče

 • /banip <nick> <reason> -> blokování ip adresy hráče

 • /kcg forcestart <game> -> zapínání chat eventů

 • /unban <nick> <reason> -> odbanování hráče

DEVELOPER

Práva navíc

 • /op -> všechna základní práva

HELPER ✯✯

Práva navíc

 • /mute <nick> <reason> -> umlčení hráče

 • /ban <nick> <reason> -> zablokování účtu hráče

 • /gm 0 a /gm 3 -> nastavení survival / spectator módu

 • /unwarn <nick> <reason> -> odvarování hráče

 • /unmute <nick> <reason> -> odmlčení hráče

HELPER ✯

Práva navíc

 • /pokuta <nick> <%> <reason> -> udělení pokuty hráčovi

 • /mute <nick> <reason> -> umlčení hráče

 • /jail <nick> <time> <position> -> zavření hráče do věznice

 • /unjail <nick> -> amnestie hráče

 • /mutechat -> umlčení veřejného chatu

HELPER

Obecná práva

 • VIP práva

 • /tp <nick> -> teleportování na hráče bez upozornění

 • /invsee <nick> -> nahlížení do hráčova inventáře

 • /ec <nick> -> nahlížení do hráče ender truhly

 • /backpack <nick> -> nahlížení do hráčova batohu

 • /god -> zapnutí nesmrtelnosti

 • /core i -> zapnutí režimu inspekce

 • /vanish -> tajné zmizení

Trestající práva

 • /warn <nick> <reason> -> varování hráče, upozornění hráče

 • /kick <nick> <reason> -> vyhození hráče

 • /tempmute <nick> <time> <reason> -> dočasné umlčení hráče

 • /tempban <nick> <time> <reason> -> dočasné zablokování účtu hráče

 • /clearchat -> smazání veřejného chatu

BUILDER ✯✯

Práva navíc

 • /gm 0 a /gm 1 a /gm 3 -> nastavení survival / creative / spectator módu

BUILDER ✯

Práva navíc

 • /tempmute <nick> <time> <reason> -> dočasné umlčení hráče

 • /tempban <nick> <time> <reason> -> dočasné zablokování účtu hráče

 • /mutechat -> umlčení veřejného chatu

BUILDER

Obecná práva

 • VIP práva

 • /tp <nick> -> teleportování na hráče bez upozornění

 • /god -> zapnutí nesmrtelnosti

 • /vanish -> tajné zmizení

Trestající práva

 • /warn <nick> <reason> -> varování hráče, upozornění hráče

 • /kick <nick> <reason> -> vyhození hráče

 • /clearchat -> smazání veřejného chatu

Last updated