Links

Členství Admin Týmu

Informace k Členství Admin Týmu

§ - I. Postup k členství v AT

1. Splnění Povinných podmínek přijetí.

Povinné podmínky přijetí

(1) Uchazeč nesmí míti ve své historii žádný závažnější trest.
(2) Uchazeč musí vlastnit zakoupenou licenci hry Minecraft.
(3) Uchazeč musí dovršit alespoň 13 let. (může být udělena výjimka)
(4) Uchazeč nesmí býti členem AT již na jiném konkurenčním serveru. (může být udělena výjimka)
(5) Uchazeč musí mít na serveru nahráno alespoň 2 dny čistého času.

2. Kontaktování majitele serveru prostřednictvím Discordu nebo Instagramu.

3. Vyplnění příslušného přijímacího formuláře na vybranou pozici.

§ - II. Seznam pozic v členství AT

(1) Manager

„Manager je nejvyšší pozice na serveru Alarwa Nildor, tuto pozici má v držení majitel serveru, který za server zodpovídá, řeší závažnější problémy serveru a zaskakuje ostatní pozice.“
Náplň:
  • Zaskakování ostatních pozic
  • Řešení závažných problémů serveru
  • Udržování chodu serveru

(2) Leader

„Leader je vysoká pozice na serveru Alarwa Nildor, na starost má především kontrolu nad prací ostatních členů AT, řešení závažnějších problémů a v mimořádnosti zaskakovat ostatní pozice.“

(3) Developer

„Developer je vyšší pozice na serveru Alarwa Nildor, náplňí práce je správná funkčnost serveru, úpravy a přidávání pluginů, řešení bugů na server a v případě Web Developera je náplňí starost o serverový web.“

(4) Helper

„Helper je pozice na serveru Alarwa Nildor, jedná se o velmi oblíbenou pozici hráčů, avšak i tak se jedná o poměrně náročnou pozici, na starosti má serverový veřejný chat, řeší nespokojenost a problémy hráčů a pro hráče zahajuje události o různé odměny.“

(5) Builder

„Builder je pozice na serveru Alarwa Nildor, .“