Jednotné Společenství Provincií
Informace k Jednotnému Společenství Provincií. (JSP)

Základní Informace

  • Jednotné Společenství Provincií (JSP) je říšská organizace, jejímiž členy je většina provincií.
  • JSP se snaží udržovat mír v říši, podporovat slabší provincie a také hlasují, což je největší atraktivitou JSP.
  • JSP hlasuje o vzniku nových provincií, o připojení dalších provincií k JSP, či o zrušení stávajících provincií či další závažné rozhodnutí.

Připojení k JSP

  • K připojení do JSP je potřeba mít provincii, která je stará alespoň 7 dní.
  • Vaše provincie nesmí být agresivní a vést radikální politiku.
  • Je potřeba podat přihlášku, kde stávající členové JSP hlasují o vašem připojení, kde je potřeba získat nadpoloviční většinu, délka hlasování je 6 hodin.

Vyloučení z JSP

  • Z organizace JSP můžete být vyloučeni z několika důvodů.:
  • Provincie byla odhlasována k vyloučení, kde je potřeba získat nadpoloviční většinu, nehlasuje však nahlášená provincie a také 2 provincie, které společně požádali o vyloučení, které musí mít jasný důvod. (radikální myšlení, zamezení hráčských práv, útok, porušení pravidel serveru)
  • Provincie může být odhlasována k vyloučení či úplnému zrušení z důvodu neaktivity, kde není Generální Guvernér ani Tajemník aktivní přes 3 měsíce, pokud se v provincii nic nenachází nebo jen velmi málo, může být odhlasována už po 1 měsíci neaktivity Generálního Guvernéra a Tajemníka.