Oblast Světového Dědictví
Informace k Oblastem Světového Dědictví. (OSD)

Oblast Světového Dědictví (OSD)

  • Jedná se o území, které je chráněno z důvodu přírodních úkazů či důležité památky, které je nutno chránit.
  • Oblasti mohou vznikat pouze v provincicíh někdy i u provincií, které jsou součástí JSP.
  • Oblasti Světového Dědictví mohou získávat příspěvky na projekty ohledně OSD, projekty se zacházením OSD musí schválit JSP, které je pak financují.
  • Za narušení, ničení či úplného zničení může organizace JSP udělit pokutu až do výše 500₦.

Seznam Oblastí Světového Dědictví

Aratonya

  • Jedná se o nejstarší OSD, k oblasti patří ledovcové jezero a také hora Mount Aratonya, která měří 219 b.n.v.
2022-07-18_15.48.12.png
4MB
Image